You are currently viewing МӨБҚ-312 тобында курстық жобаларды қорғау

МӨБҚ-312 тобында курстық жобаларды қорғау

Курстық жұмыс студенттердің білім деңгейін және оқу барысында алынған практикалық дағдыларды көрсетеді. Процестің мақсаты-студенттің дағдылары мен қабілеттерін ғана емес, сонымен қатар қол жетімді ғылыми материалдармен және ақпаратпен жұмыс жасай отырып, мәселенің шешімін таба білу қабілетін бағалау. 2021 жылғы 15 наурыз, 16 наурыз күндері «1013000 «Механикалық өңдеу, өлшеу-бақылау құралдары және өндірістегі автоматика» мамандығы бойынша «Автоматты реттеу және реттегіштер «және» Нарықтық экономика негіздері және өндірісті басқару «пәндері бойынша студенттердің курстық жобасы қорғалды. Студенттер зерттеу тақырыбын ашып, өз жұмыстарының негізгі тұстарын атап өтті.