You are currently viewing WorldSkills стандарттары бойынша біліктілікті арттыру курстары

WorldSkills стандарттары бойынша біліктілікті арттыру курстары

Біздің колледж базасында бүкіл республика бойынша сарапшылар мен олардың қатысушыларына арналған worldskills стандарттары бойынша біліктілікті арттыру курстары өтті. Курс барысында тыңдаушылар мехатрондық станцияларды, пневматика негіздерін, механика негіздерін, сондай-ақ электр қосылыстарын, коммутация мен Сименс контроллерлерін бағдарламалауды зерттеді.