You are currently viewing МӨБҚ-312 Тобының диплом алды тәжірибесі.

МӨБҚ-312 Тобының диплом алды тәжірибесі.

06.04.2021-03.05.2021 жж.

Диплом алды тәжірибе оқудың соңғы кезеңі болып табылады, студенттер теориялық және практикалық оқыту бағдарламасын меңгергеннен кейін жүргізіледі және нақты міндеттерді өз бетінше шешуге қабілетті жас маманды даярлауға бағытталған. Диплом алды тәжірибе студенттердің теориялық білімдерін бекіту және кеңейту, бітірушінің кәсіби тәжірибе алуы, жалпы және кәсіби құзыреттерді игеру үшін жүргізіледі

Диплом алды тәжірибе -дипломдық жұмыстың дайындық кезеңі, оның барысында диплом авторы зерттеу үшін бастапқы деректерді жинауы керек.

2021 жылғы 5 сәуірде МӨБҚ-312 тобының жиналысы өтті, онда келісім шарттар мен практикаға жолдамалар таратылды. Студенттерге тәжірибеден кейін есеп жазу үшін әдістемелік құралдар таратылды. МӨБҚ-312 тобы 1013073-Техник-механик біліктілігін алу үшін 2021 жылғы 6 сәуір мен 2021 жылғы 3 мамыр аралығында тәжірибеден өтеді.