You are currently viewing Оқудың бесінші күні

Оқудың бесінші күні

Релиз 17.06.2022ж.

Германияның Отто фон Герике атындағы Магдебург университетінде оқудың бесінші күні. Доктор Ольга Зехельдің тренинг тақырыбы университетте дуальды оқыту бойынша емтихандарды өткізу ерекшеліктерімен байланысты болды. Дуальды оқытуды ұйымдастыру мысалдары (жоғары оқу орны + мамандық), триальды оқытудың ерекшеліктері және палатаның бітіру емтихандарын өткізуі қарастырылды. Тренинг барысында дуальды оқытудың өзекті мәселелері бойынша пікірталас ұйымдастырылды: бакалавриат бойынша білім беру түрлері, сырттай оқытуды ұйымдастыру, триальды оқыту және т.б.

Тренингтің екінші бөлімі онлайн режимінде өтті. Профессор Брингс Германиядағы дуальды білім беру кезінде мемлекеттік және жеке секторлардың ынтымақтастығы және олардың арасында келісімдер жасау мәселелеріне тоқталды. Мемлекет пен жеке сектордың тығыз ынтымақтастығы қызметкерлердің компанияларға қажетті дағдыларды меңгеруін қамтамасыз ететіні, бұл дуальды оқытудың бір артықшылығы екені айтылды. Сондай-ақ профессор Брингс оқу сағаттарының кестесіне (фирма ішіндегі оқыту және кәсіптік оқу орнындағы оқыту), дуальды оқыту бағдарламаларына назар аударды.

Release 06/17/2022

The fifth day of training at Otto von Guericke University Magdeburg, Germany. The topic of Dr. Olga Zechel’s training is related to the features  of examinations in dual training at the university. Examples of organization of dual training (university + professional trainings), highlights of trial training and conducting final examinations by the Chamber of Commerce were considered. In the course of the training a discussion on topical issues of dual training was organized: the varieties of bachelor’s degree training, the organization of distance learning, trial training, etc.

The second part of the training took place online. Professor Brings dwelled on the issues of cooperation between the public and private sectors and the conclusion of contracts between them in dual education in Germany. It was noted that close cooperation between the public and private sector ensures that employees learn the skills that companies need, which is one of the benefits of dual training. Professor Brings also paid attention to the schedule of training times (in-company training and vocational school training) and the dual training curricula.