You are currently viewing Тренингтердің төртінші күні өте нәтижелі өтті.

Тренингтердің төртінші күні өте нәтижелі өтті.

15.06.22 ж. тренингтердің төртінші күні өте нәтижелі өтті. Тренингте гуманитарлық ғылымдар факультеті инженерлік педагогика және техникалық білім кафедрасының ғылыми қызметкері Ханнес Тегелбекерс сөз сөйледі. Ол тренинг тыңдаушыларын Отто фон Герике Университетінің жоғары білімді интернационалдандыру саласындағы тәжірибесімен таныстырды, атап айтқанда, UNESCO Ganhou 2004 (TVET) бағдарламасы бойынша университеттің жұмыс тәжірибесі көрсетілді. Студенттердің қос диплом алуы мақсатында халықаралық бағдарламаларға қатысушылардың оқу жоспарларын біріктіру жөніндегі іс-қимылдардың қағидаттары мен жұмыс кезіндегі алгоритмі ашылып көрсетілді. Университеттің магистр дәрежесінің негіздемелік оқу бағдарламасы және негізгі келісілген стандарттар көрсетілген.

Ханнес Тегельбекерс Германиядағы жоғары білімнің интернационализациясы көптеген еуропалық және басқа елдерге қарағанда ұйымдасқан және үйлестірілген түрде жүретінін атап өтті. Бұл процесті бес ұйым үйлестіре байланыстырды: Федералды білім және ғылым министрлігі, неміс ғылыми-зерттеу қоғамы, неміс ректорлар одағы, Германия академиялық алмасу қызметі және Александр фон Гумбольдт қоры.

Соңғы жылдары Германия жоғары білім беруді интернационалдандыру саласында айтарлықтай тәжірибе жинады, яғни бұл процесті реттейтін маңызды нормативтік-құқықтық базаның болуы куәландырады деп қорытындылады тренер. Шетелдік түлектер неміс тілін жақсы меңгеретін, Германиядағы мәдениет пен жұмыс әдістерін білетін, неміс қоғамының әлеуметтік және экономикалық интеграциясын едәуір тездететін дағдылары бар жоғары білікті мамандар ретінде өте маңызды. Егер ішкі және халықаралық қос бағдарламалар бойынша білім алынса, жоғары жалақы төленетін жұмыс табу мүмкіндігі жоғары болады. Өткізілген тренингтен тыңдаушылар қос диплом деген не, оқу бағдарламалары қандай, осындай оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай, алмасу бойынша студент болу және халықаралық диплом алу жолдарын білді.

Бұдан әрі Отто фон Герике университетінің инженерлік педагогика және техникалық білім кафедрасының электротехникалық және құрылыс жабдықтарының зертханалары бойынша қысқаша экскурсия өткізілді.

Жоғары білім беруді интернационалдандыру стратегиясын іске асырудағы Германияның тәжірибесі Қазақстан үшін үлкен практикалық қызығушылық тудырады, өйткені неміс жоғары оқу орындары дәстүрлі түрде қазақстандық жоғары оқу орындарының стратегиялық әріптестері болып табылады.

Жұмыс күні университеттің дуалды серіктесі болып табылатын Pergamon MED кәсіпорнында экскурсияда болумен аяқталды. Pergamon MED компаниясы Германияның денсаулық сақтау кәсіпорындары үшін медициналық диагностикалық жабдықтарға арналған SOFT бағдарламалау саласында қызмет көрсетеді. Компания бағдарламалау, IT өнімдерін басқару және тестілеу, компьютерлік жабдықтарға техникалық қызмет көрсету саласында кәсіби құзыреттіліктерді алу тұрғысынан IT инженерия мамандықтары бойынша университет студенттерін практикалық оқытумен белсенді айналысатын мінсіз серіктес болып табылады. Компанияда студенттер жұмыс істейтін және тәлімгердің басшылығымен кәсіби және арнайы дағдыларды алатын зертханалар көрсетілді, кестелер, оқу жоспары және студент дуальды оқытудан өтетін бағдарламалар, яғни меңгерілген білім мен іскерлікті тестілеу рәсімдерін тапсырады, сондай-ақ жабдықтармен және өнімдермен (бағдарламалық өнімдермен) танысу көрсетілді. Бұрын Отто фон Герике университетінің студенті болып, Pergamon MED фирмасының негізінде дуалды жүйе бойынша білім алған және фирма қызметкерлерінің штатына кірген фирма қызметкерімен кездесу өтті.

The fourth day of trainings on 16.06.22 was productive, the speaker was Hannes Tegelbeckers, a researcher at the Department of Engineering Pedagogy and Technical Education of the Faculty of Humanities. He introduced the trainees to the experience of the Otto von Guericke University in the field of internationalization of higher education. In particular, the experience of the university’s work under the UNESCO Ganhou 2004 (TVET) program was demonstrated. The principles and algorithm of actions are disclosed when working on combining the curricula of participants in international programs in order to obtain a double diploma for students. Demonstrated both the main agreed standards and the framework curriculum of the university master’s degree

Hannes Tegelbeckers noted that the internationalization of higher education in Germany is more organized and coordinated than in most European and other countries. This is due to the fact that the process is coordinated by five organizations: the Federal Ministry of Education and Research, the German Research Society, the German Rectors’ Association, the German Academic Exchange Service and the Alexander von Humboldt Foundation.

The trainer concluded that in recent years Germany has accumulated serious experience in the field of internationalization of higher education, as evidenced by the significant legal framework governing this process. Foreign graduates are even more important as highly qualified specialists who speak German, know the culture and working methods in Germany, and possess skills that can significantly accelerate their social and economic integration into German society. The chances of finding a well-paid job are higher if you get an education in dual programs, which are domestic and international. From the training, the students learned what a double diploma is, what training programs are, what are the advantages and disadvantages of such training, how to become an exchange student and receive an international diploma.

Then there was a brief tour of the laboratories of electrical and construction equipment of the Department of Engineering Pedagogy and Technical Education of the Otto von Guericke University.

The experience of Germany in the implementation of the strategy of internationalization of higher education is of great practical interest for Kazakhstan, since German universities are traditionally strategic partners of Kazakhstani universities.

The working day ended with an excursion to Pergamon MED, which is a dual partner of the university. Pergamon MED provides services in the field of software programming for medical diagnostic equipment for healthcare companies in Germany. As a dual partner, the company is actively engaged in practical training of students of the University of IT engineering in terms of obtaining professional competencies in the field of programming, administration and testing of IT products, maintenance of computer equipment. Laboratories were demonstrated in which students work and receive professional and special skills under the guidance of a mentor, schedules, curriculum and programs for which a student undergoes dual training and passes procedures for testing acquired knowledge and skills, as well as familiarization with equipment and products (software products ). A meeting was held with an employee of the company, who, previously a student at the Otto von Guericke University, received dual education on the basis of Pergamon MED, joined the staff of the company and achieved good career growth.