You are currently viewing Курстық жобаны орындау «Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)»

Курстық жобаны орындау «Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)»

2022 жылдың 20-21 қазан аралығында 0910000 «Электр және электр механикалық жабдықтар (түрлері бойынша)» мамандығында оқитын ЭЭО-344к, ЭЭО-346к топтарының студенттері «Тұрмыстық техника және жалпы өнеркәсіптік механизмдердің электр жабдықтары» пәні бойынша курстық жобаларды қорғады.
Курстық жобаны орындау барысында студенттер станоктар мен механизмдердің электр жабдықтарын есептеу және таңдау, жобаланатын нысанның техникалық құжаттамасын әзірлеуді үйренді, жобаланатын нысанның қауіпсіздік техникасы мәселелерін зерделеді, электр сызбаларын оқу және жасау дағдыларын бекітті.
Жетекші Шынарбек Шыңғы Әбілұлы