You are currently viewing KAZDUAL ЖОБАСЫ ҮШІН СЕМИНАР

KAZDUAL ЖОБАСЫ ҮШІН СЕМИНАР

Тақырыбы: «Дуальді бағдарламаларды алғашқы енгізу нәтижелері және ҚР НҚА өзгертулер бойынша ұсынымдар дайындау»

2023 жылдың 11-13 сәуір аралығында Назарбаев Университетінің базасында Эразмус+ бағдарламасының «Қазақстанда дуальдық жүйені енгізу/Kazdual» халықаралық жобасы аясында «Алғашқы  енгізудің нәтижелері» тақырыбында дуалды бағдарламаларды және Қазақстан Республикасының НҚА-не  өзгертулер бойынша ұсынымдарды дайындау» семинары өтті.

Іс-шараны ұйымдастырушылар: Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі.

11 сәуірде семинар Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің жоғары білімді мазмұны және интернационалдандыру бөлімінің меңгерушісі И.Абилмажинованың, сондай-ақ Қазақстандағы Эразмус+ Ұлттық кеңесінің директоры Л. Палуанованың  құттықтау сөзімен басталды. Қазақстандағы жоғары білімнің басым бағыттары атап өтілді.

      Бірінші күн бағдарламасы келесі мәселелерді талқылауды қамтыды: KazDual жобасының негізгі нәтижелері және іске асыру жоспарлары, өңірлік кәсіпкерлер палаталарының дуальді оқытуды үйлестіру, жұмыс берушілер үшін сауалнамалармен жұмысты ұйымдастыру және кері байланыс тиімділігін арттыру құралдары, мүдделі тараптардан, алғашқы бағдарламаларды іске асыру бойынша сауалнама нәтижелерін талдау,  NAOKO, ACQUIN, CEENQA аккредиттеу агенттіктерінің өздік есептерін талдау

    Таллин қолданбалы ғылымдар университетінің «Жобаны іске асыру сапасы бойынша сауалнама нәтижелерін талдау» тақырыбындағы баяндамалары, сонымен қатар Магдебург университетінің «Дуальді білім беру инфрақұрылымының ерекшеліктері» тақырыбындағы және Магдебург университетінің кампусының мысалы (FabLab жұмысы) секілді презентациялары көрсетілді. Өзіндік есептерді талдау бойынша топтық жұмыс жүргізілді және ҚР НҚА өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар дайындалды.

12- сәуірде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің Жоғары білім беруді мазмұндау және интернационалдандыру бөлімінің басшысы И.Әбілмәжінова Қазақстандағы дуальді оқытудың қазіргі жағдайы мен даму болашағымен бөлісті. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті ҚР НҚА өзгертулер енгізу бойынша ұсыныстарын алға тарты.

13 -сәуірде ЖҚБ және ТжКБ жүйесінде Дуальді білім беру моделін қалыптастыру бойынша топтық жұмыс жүргізіліп, семинардың қорытындысы шығарылып, сертификаттар табыс етілді.

WORKSHOP ON KAZDUAL PROJECT

«The results of dual programs piloting and preparation of recommendations for changes in the National Legislation Acts (NLA) of Kazakhstan”

On April 11-13 on the basis of Nazarbayev University within the international project «Implementation of dual system in Kazakhstan/Kazdual» of Erasmus+ program was held a seminar «The results of dual programs piloting and preparation of recommendations for changes in the National Legislation Acts (NLA) of Kazakhstan”.

Organizers: Ministry of Science and Higher Education of Kazakhstan

On April 11, the seminar began with welcoming words by the head of the content and internationalization of higher education of the Department of Higher and Postgraduate Education Abilmazhinova I., as well as the director of the National Office of Erasmus + in Kazakhstan – Paluanova L. The priority directions of higher education in Kazakhstan were noted.

The program of the first day included a discussion of the following issues: the main results of the project KazDual and plans for implementation, coordination of dual training by regional chambers of entrepreneurs, organization of the employer survey and tools to enhance the effectiveness of stakeholder feedback, Analysis of the results of the survey on the implementation of pilot programs, analysis of self-reports – IQAA, ACQUIN, CEENQA.

Presentations were made by Tallinn University of Applied Sciences on the topic: Analysis of the questionnaire on quality of the project implementation results, as well as a presentation by Magdeburg University on the topic: Features of dual training infrastructure on the OVGU campus (FabLab). Group work to discuss the analysis of the Self-Report and prepare recommendations for changes in the NLA of Kazakhstan.

On April 12, the head of the content and internationalization of higher education of the Department of Higher and Postgraduate Education Abilmazhanova I. shared the current state and prospects of development of dual education in Kazakhstan. M.Auezov South Kazakhstan University presented recommendations for changes in the NLA of Kazakhstan.

On April 13, group work on modernization of a dual system model of HEIs and VET, the results of the seminar were summarized and certificates were handed out.