You are currently viewing Халықаралық конференция

Халықаралық конференция

Дуальды оқытуды тәжірибесін жүзінде қолдану.

Олардың сапасын арттыру бағдарламалары мен механизмдері

2023 жылдың 20-22 қыркүйек аралығында «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ-да «Қазақстанда дуальды жүйені енгізу/KazDual» Эразмус+ жобасы аясында «Дуальды білім беру бағдарламаларын пилоттық енгізу тәжірибесі және олардың сапасын арттыру тетіктері» атты халықаралық конференциясы өтті. Конференцияға Қазақстан Республикасы Ғылым және Жоғары білім беру министрлігі, Абай облысысының  білім басқармасының, Семей қаласындағы кәсіпорындардың өкілдері, Қазақстандағы Эразмус+ кеңсесінің үйлестірушісі, KazDual жобасының қатысушылары қатысты.

     Жобаға қатысушылар: Қазақстан Республикасы Ғылым және Жоғары білім беру министрлігі, Қазақстандағы ERASMUS+ Ұлттық кеңсесі, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Германияның Аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету  институты, Германияның Жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі агенттіктердің Орталық және Шығыс Еуропалық желісі, «Электротехника колледж»КМҚК, Қазақстанның білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттігі, Қарағанды политехникалық колледжі, «Қазақ» КЕАҚ Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университеті», Германия мемлекеті Магдебург қаласының Отто фон Герикке университеті, Австрия мемлекеті Тироль қаласының Жоғары педагогикалық мектебі, Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті КЕАҚ, Эстония мемлекеті Таллин жоғары техникалық мектебі.

Конференцияға жобаның әлеуметтік серіктестері: «Семей инжиниринг» АҚ, оның атынан цех бастығының орынбасары Турагулов Р.А., «Теплокоммунэнерго» мемлекеттік кәсіпорнының техникалық директоры Н.С.Демин, Қазақ өңдеу ғылыми-зерттеу институты Семей филиалының жоба жетекшісі және «Процессинг» ЖШС тамақ өнеркәсібі» Ж.С.Есімбекова қатысты.

     Конференция барысында жоғары оқу орындары мен колледждердің дуальды білім беру жүйесін енгізу тәжірибесі ұсынылып, негізгі проблемалар мен оларды шешу жолдары айқындалды. CEENQA халықаралық агенттігінің өкілі Майя Милас  «External quality assurance of dual education programmes in Kazakhstan. Outcomes and recommendations of the pilot evaluations» тақырыбында видеопрезентациясын ұсынды.

International Conference

Piloting experience of dual educational programs

Experience of piloting dual educational programs and mechanisms to improve their quality

From 20 to 22 September 2023 in the Shakarim University of Semey held an international conference «Piloting experience of dual educational programs and mechanisms to improve their quality» in the framework of Erasmus+ project «Implementation of dual system in Kazakhstan/KazDual». The conference was attended by representatives of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, Education Department of Abay region, enterprises of Semey city, coordinator of Erasmus+ office in Kazakhstan, participants of KazDual project.

The participants of the project are: Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan, National office ERASMUS+ in Kazakhstan, Karaganda State University named after Academician E.A. Buketov, Institute of Accreditation, Certification and Quality Assurance Germany, Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies for Higher Education Germany, Electrotechnical College, Independent Agency for Quality Assurance in Education Kazakhstan, Karaganda Polytechnic College, Kazakh National Pedagogical University named after Abai, Otto von Herrike University, University of Karaganda, Tallinn technical university of applied sciences.

The conference was attended by social partners of the project: Semey Engineering JSC, represented by Deputy Shop Manager Turagulov R.A., Technical Director of the State Enterprise «Teplokommunenergo» Dyomin N.S., Project Manager of Semey branch of LLP «Kazakh Research Institute of Processing and Food Industry» J.S. Esimbekov.

During the conference the experience of higher educational institutions and colleges on implementation of dual training system was presented, the main problems and ways of their solution were outlined. International agency CEENQA, represented by Ms. Maja Milas presented a video presentation «External quality assurance of dual education programs in Kazakhstan. Outcomes and recommendations of the pilot evaluations».