You are currently viewing Kazdual жобасы консорциумының кездесуі

Kazdual жобасы консорциумының кездесуі

2023 жылдың 2-қазанында шетелдік серіктестердің қатысуымен жоба консорциумының кезекті кездесуі өтті. Күн тәртібінде келесі мәселелер қаралды:

1. KazDual жобасының алдағы жоспарлары

2. Алматыда ҚазҰПУ конференциясына дайындық

3. Жобаның қаржылық аудитіне дайындық

4. Қорытынды есепті дайындау

5. Басқа мәселелер, соның ішінде жобаның серіктес оқу орындары арасындағы болашақ ынтымақтастығы.

Meeting of the KAZDUAL project Consortium

October 02, 2023, took place the meeting of the project consortium with the participation of foreign partners. The following issues were considered on the agenda:

GOOD NEWS of KazDual project results

  1. KazDual project upcoming plans
  2. Preparation for the Conference at KazNPU in Almaty
  3. Preparation for the financial project audit
  4. Final Report preparation
  5. Other issues, including our future cooperation