You are currently viewing Курстық жобаны орындау

Курстық жобаны орындау

Курстық жобаны орындау барысында студенттер станоктар мен механизмдердің электр жабдықтарын есептеу және таңдау, жобаланатын нысанның техникалық құжаттамасын әзірлеуді үйренді, жобаланатын нысанның қауіпсіздік техникасы мәселелерін зерделеді, электр сызбаларын Microsoft Visio графикалық редакторының көмегімен оқу және жасау дағдыларын бекітті. орғау барысында студенттер курстық жобаларда жобаланған объектілердің энергетикалық желісінің негізгі элементтерін таңдау бойынша алынған техникалық шешімдерді ұсынды, цехта немесе учаскеде электр жабдықтарын орналастырудың электр схемасын және автоматика элементтері бар электр жабдықтарын басқарудың принциптік схемасын ұсынды. Студенттер өз баяндамаларында жобаланатын объектіде қауіпсіздік техникасы бойынша қажетті іс-шаралар тізімін ұсынды.
Қорғауды қорытындылай келе, комиссия студенттердің көпшілігінің түсіндірме жазбаны және курстық жобалардың графикалық бөлігін орындаудың жақсы сапасын атап өтті және Гридасов Д., Ло Д., Ройдштейн В., Шумилов С., Мұхтарханов С. студенттерінің қорғауға тамаша дайындықтарын атап өтті.