You are currently viewing СД 436 к тобы DAEWOO BUS KAZAKHSTAN касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди.

СД 436 к тобы DAEWOO BUS KAZAKHSTAN касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди.

СД 436 к тобы DAEWOO BUS KAZAKHSTAN касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди. Студенттерди курастырып – данекерлеу цех басшысы Белтенов Руслан ондирис орнындагы негизги операциялармен таныстырды