You are currently viewing СД 436 к тобы Семей Машина жасау касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди.

СД 436 к тобы Семей Машина жасау касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди.

СД 436 к тобы Семей Машина жасау касипорнында таныстыру ic-тажирибесин откизди. Студенттер ондирис орнындагы курал- жабдыктармен танысты жане плазмамен металл кесу процеси ерекше кызыгушылык сыйлады