You are currently viewing «Шығыс Қазақстан ұн-құрама жем комбинаты» АҚ экскурсияға барды.

«Шығыс Қазақстан ұн-құрама жем комбинаты» АҚ экскурсияға барды.

8.11.2023ж. «Электротехника колледжі» КМҚК «07140100 Технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару (бейін бойынша)» мамандығы бойынша білім алатын АУП-323к тобының студенттері арнайы пәндер оқытушысы Жакипова А.К. жетекшілігімен қаламыздағы «Шығыс Қазақстан ұн-құрама жем комбинаты» АҚ экскурсияға барды.