You are currently viewing ОПУД-313к студенттері курстық жобаны қорғайды

ОПУД-313к студенттері курстық жобаны қорғайды

2024 жылдың 26 сәуірінде ОПУД-313к тобының студенттері арнайы пәндер оқытушысы Каптагаева А.Д. жетекшілігімен «Жол және станция құрылғысы» пәні бойынша курстық жоба қорғады.