You are currently viewing ETM-437 студенттері автоматтандыру курсының жобасын қорғайды

ETM-437 студенттері автоматтандыру курсының жобасын қорғайды

2024 жылдың 26 сәуірінде ЭТМ-437 тобының студенттері арнайы пәндер оқытушысы Чагиева А.А. жетекшілігімен «Автоматтандырылған құрылғыларды монтаждау және пайдалану» пәні бойынша курстық жоба қорғады.