You are currently viewing ОПУД-346к студенттерінің өндірістік практикасы бойынша есеп

ОПУД-346к студенттерінің өндірістік практикасы бойынша есеп

Транспорттық-энергетикалық бөлімінің ОПУД-346к студенттері өндірістік тәжірибе бойынша есеп берді.