You are currently viewing Магдебургтегі KazDual воркшоп бағдарламасы жалғасуда

Магдебургтегі KazDual воркшоп бағдарламасы жалғасуда

Магдебургтегі Отто фон Герике университетіндегі тренингтің үшінші күні жаңа тренер Кристин Брингстің дәрісімен басталды. Тренинг тақырыбы Оқу модульдерін әзірлеудің және олардың Еуропалық біліктілік шеңберіндегі ECTS кредиттерімен байланысының өзекті мәселелерін қамтыды; сонымен қатар білім алушылар, компаниялар және университеттер/колледждер арасында келісім жасаудың қыр-сыры, дуальді оқыту контексінде білім беру бағдарламаларын бағалау тәртібі талқыланды.

Тренингке қатысушылар жоғарыда аталған университеттің информатика факультеті кампусына барды. Профессор Масаковскиймен оның командасы «Информатика», «Логистика және көлік» бакалавриаты мен кәсіптік білім берудің дуальді бағдарламаларын әзірлеу ерекшеліктерімен таныстырды. IT-коммуникациялар зертханасына барып, онда Kazdual командасы дуальды пәндерді оқыту контекстінде робот техникасы жабдықтарында жүзеге асырылатын операцияларды көрді.

Воркшоп бағдарламасы тәжірибелік бағытқа ие және дуальді оқытуды жүзеге асыруда Германияның тәжірибесін тереңірек меңгеруге мүмкіндік беретіні сөзсіз.

KazDual workshop in Magdeburg continues its program

The 3rd day of training at the Otto von Guericke University of Magdeburg began with new coach Ch.Brings. The topics of the training covered the current issues of the development the vocational training modules and their connection to ECTS in the European Qualification Framework; further discussed the intricacies of contracting between students, companies and universities/colleges; procedure for evaluating educational programs in the context of dual vocational education.

Training participants visited the campus of the Faculty of Computer Science of Otto von Guericke University. Professor Massakowsky and his team presented the features of the design of dual programs for professional education and bachelor’s degree in «Informatics» and «Logistics and Transport». We visited the IT communications laboratory, where the KazDual team saw possible operations on robotics equipment, in the context of the implementation of dual disciplines.

The workshop program has a practical orientation and allows you to learn more and more deeply about the experience of Germany in the implementation of dual system.