You are currently viewing Электротехника колледжінде пилоттық білім беру бағдарламасының халықаралық аккредитациясы өтті

Электротехника колледжінде пилоттық білім беру бағдарламасының халықаралық аккредитациясы өтті

2022 жылдың 4 мамырында «Қазақстанда дуальды жүйені енгізу/KAZDUAL» жобасы аясында Электротехника колледжінде «Электрмен жабдықтау» пилоттық білім беру бағдарламасының халықаралық аккредитациясы өтті. Сыртқы сараптау комиссиясы – ACQUIN аккредиттеу, сертификаттау және сапаны қамтамасыз ету институты білім беру мекемесінің жұмысының стандарттардың критерийлеріне сәйкестігін анықтау үшін аудит жүргізді.

Аккредитациядан өту барысында колледж өз қызметі миссиясы мен мақсатына сәйкес табысты жүзеге асырылып жатқанын дәлелдеді.

Колледжге дуальді білім беру бағдарламаларын аккредиттеу білім беру саласында жаңа деңгейге көтерілуді білдіреді және жаңа деңгейде жоғары білікті, жоғары сапалы мамандарды дайындауда педагогикалық ұжым үшін қуатты ынталандыру болып табылады. Сонымен қатар, жұмыс берушілерді оқу үдерісіне тартуға үлкен мүмкіндік береді.

May 4, 2022, within the project «Implementing dual system in Kazakhstan/KAZDUAL» Electrotechnical College passed the international accreditation of the pilot educational program «Power supply». An external expert commission – Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute ACQUIN – examined the work of the educational institution for compliance with the criteria of the Standards.

In the process of passing the accreditation college proved that its activities are successfully carried out in accordance with its mission and purpose.

Accreditation of dual education programs means for the college to rise to a new level in the field of education and is a powerful motivation for the teaching staff in training highly qualified, high-quality specialists at a new level. At the same time, it provides a great opportunity to involve employers in the educational process.

Пікір үстеу