You are currently viewing Халықаралық конференция

Халықаралық конференция

KAZDUAL жобасы бір орында тұрмайды!
5 маусымда KAZDUAL жобасы аясында «Қазақстандағы жоғары және кәсіптік білім берудің дуальды жүйесінің моделін жобалау» атты халықаралық конференцияның бірінші күні басталды.
Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті директорының міндетін атқарушы Бану Нарбекова, Қазақстандағы Ұлттық Эразмус+ кеңсесінің үйлестірушісі Лаура Палуанова, «Азия-Трафо» ЖШС техникалық директоры құттықтау сөз сөйледі.
Пленарлық отырыста жобаның шетелдік серіктестері баяндама жасады: Ингрид Хотарек, Марио Вотч (Австрия), Юлия Непомяща (Германия), сондай-ақ INNIO өкілі Дженбахер Орген Хотарек.

The KAZDUAL project does not stand still!
On June 5, the first day of the international conference «Designing a model of a dual system of higher and professional education in Kazakhstan» started as part of the KAZDUAL project.
Acting Director of the Department of Higher and Postgraduate Education of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan Banu Narbekova, Coordinator of the National Erasmus+ Office in Kazakhstan Laura Paluanova, and Technical Director of Asia-Trafo LLP made a welcoming speech.
Foreign partners of the project made presentations at the plenary session: Ingrid Hotarek, Mario Watch (Austria), Julia Nepomyashcha (Germany), as well as the representative of INNIO Jenbacher Eugen Hotarek.

Пікір үстеу