You are currently viewing 2023 жылғы 11 қыркүйекте KAZDUAL жобасының командасы жобаны іске асыру бойынша жұмысты жалғастыруда.

2023 жылғы 11 қыркүйекте KAZDUAL жобасының командасы жобаны іске асыру бойынша жұмысты жалғастыруда.

Өткен оқу жылында Абай атындағы ҚазҰПУ-де «Бастауыш білім беру АКТ-мен» мамандығы бойынша дуальды оқытудың пилоттық бағдарламасы енгізілді. Дуальды бағдарлама ACQUIN аккредитациясынан сәтті өтті және дуальды бағдарламаны енгізу моделін жақсарту үшін сарапшылардың ұсыныстарын алды. Ұсынымдар «6В01705-Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша келесі пилоттық дуальды бағдарламаны әзірлеу кезінде ескерілді. Жаңа дуальды білім беру бағдарламасын жасаушылар ескерген серіктес қызметкерлердің санын көбейту бойынша ACQUIN ұсынысы құнды болды.Қазіргі уақытта жоба тобының назары дуальды жоғары және кәсіптік білім берудің икемді моделіне бағытталған. Сондықтан 2023 жылғы 11 қыркүйекте осы мәселені талқылау бойынша үш кездесу өтті.

Жобаның ұлттық командасы жоғары оқу орындары мен колледждердегі, жоба серіктестеріндегі пилоттық бағдарламалар тәжірибесінде Қазақстандағы дуальды білім берудің икемді моделін талқылау үшін кездесті. Дуальды оқытуды іске асыру арқылы жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау жөніндегі жобаға қатысушылардың тәжірибесі халықаралық деңгейде өзінің тиімділігін дәлелдеген бірегей болып табылады.

11 September 2023 The KAZDUAL project team has been working hard to implement the project. Last academic year, a pilot dual education programme on «Primary Education with ICT» was introduced in Abai KazNPU. The dual programme successfully passed ACQUIN accreditation and received expert recommendations on improving the model of dual programme implementation. The recommendations were taken into account in the development of the next pilot dual programme in the specialty «6B01705- Russian language and literature in schools with non-Russian language of instruction». ACQUIN’s recommendation to increase the number of partner staff was valuable and was taken into account by the developers of the new dual programme.

The project team is now focused on realising a flexible model of dual higher and vocational education. Therefore, three meetings were held on 11 September 2023 to discuss this.

The national project team met to discuss the flexible model of dual education in Kazakhstan based on the experience of pilot programmes in higher education institutions and colleges – project partners. The experience of the project participants in training workers and specialists through the implementation of dual education is unique and has proven its effectiveness at the international level.

Пікір үстеу