You are currently viewing Құрылғыларды монтаждау бойынша ЭТМ-432к курстық жобасын қорғау

Құрылғыларды монтаждау бойынша ЭТМ-432к курстық жобасын қорғау

2024 жылдың 25 сәуірінде ЭТМ-432к тобының студенттері арнайы пәндер оқытушысы Жакипова А.К. жетекшілігімен «Автоматтандырылған құрылғыларды монтаждау және пайдалану» пәні бойынша курстық жоба қорғады.