You are currently viewing ТЭН студенттері курстық жобаны қорғайды

ТЭН студенттері курстық жобаны қорғайды

2024 жылдың 25 сәуірінде транспорттық-энергетикалық бөлімінің студенттері арнайы пәндер оқытушысы Адришова Н.С. жетекшілігімен «Нарықтың экономика негіздері және өндірістік жоспарлау» пәні бойынша курстық жобаны қорғады.

https://www.instagram.com/p/C6N4TTCtqDZ/